Our History
/ About / Our History

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Church was founded in 1924, predominantly by immigrants from Western Ukraine. The first Divine Liturgy was celebrated by Fr. Gregory Chomicky on October 26, 1924 on W. 14th Street in Craftsman Hall in Tremont, a neighborhood of Cleveland. After the liturgy, the first organizational meeting was held to set rules and regulations. In 1926, property was purchased on W. 11th Street in the Tremont, and construction began on the first church, which was dedicated in 1933 when Fr. Michael Zaparniuk was pastor. From 1939 to 1944, the interior of the church was decorated with frescoes, and many of the parish organizations were established during the early years of the parish.

After World War II, the parish was strengthened by more immigration from all regions of Ukraine. The growth of the parish and shift of population to the suburbs necessitated the purchase of ten acres of property in Parma in 1954, through the efforts of Fr. Anthony Beryk. In 1959, during the pastorate of Fr. Stephen Holutiak, the old Parma City Hall was purchased, moved and renovated for a chapel, which was simultaneously, with the old church, served by the clergy. With the assignment of Fr. Stephen Hankevich in 1960, the parish became more active and grew to over 400 families, spanning three generations. In 1962, it was decided to start building a new church complex on State Road, and in 1964, construction began during the 40th Anniversary Celebration. The church, seating over 500 persons, was completed and the first Divine Liturgy was held on October 23, 1966 and dedicated on May 28, 1967.

Soon after, a beautiful three-level baroque iconostas (icon screen) was installed and dedicated. For the celebration of the Millennium of Christianity in Ukraine in 1988, an 800 square foot mosaic, depicting the Baptism of Kyivan Rus-Ukraine, was placed over the main doors of the church. In 1993, a monument commemorating the over 7 million victims of the Holodmor (Artificial Famine) in Ukraine of 1933 was dedicated on the parish grounds. Recently, the parish completed the interior of the cathedral, by adding iconography to the ceiling and walls of the Church. The church domes have been updated and releafed several times. In 1997, the church was designated as the Cathedral of the Central Eparchy of the UOC of the USA.

Presently, St. Vladimir's parish facilities include a church, a school building with eleven classrooms and meetings rooms, a library, a conference room with a photo display of the Holodmor of 1933, and church offices. The Grand Hall has seating capacity of over 400 and is used for many functions. Not far from the church, at the Brooklyn Heights Cemetery, the parish administers a section for its parishioners. At the center of the section stands a twelve foot memorial which was dedicated in 1976 in the memory of all the deceased parishioners. 

The parish today has a vibrant spiritual and community life which includes many parish organizations and groups: the Ukrainian Orthodox League (Senior and Junior Chapters), Brotherhood of St. Vladimir, Sisterhood of St. Olga, Church Ushers (Brothers and Sisters), Ukrainian and English Choirs, Altar Servers, Sunday School, Ukrainian School, School of Ukrainian Folk Dancing, School of Bandura,Parish Library, and Pyrohy Group. The spiritual needs are met by the presiding eparch, His Eminence Bishop Daniel and the pastoral staff of Fr. John Nakonachny (pastor), Fr. Michael Hontaruk (assistant pastor), and Protodeacon Ihor Mahlay.


Українська православна парафія святого Володимира була заснована в 1924 році переважно вихідцями із Західної України. Перша Божественна Літургія була відслужена 26 жовтня, 1924 р. о. Григорієм Хомицьким на 14-й вулиці в Тремонті, що є в околиці Клівленду. Після літургії відбулися перші організаційні збори для встановлення правил і положень парафії. У 1926 році було придбано майно на 11-й вулиці в Тремонті, і розпочато будівництво першої церкви, яка була освячена в 1933 році. В той час настоятелем парафії був о. Михайло Запарнюк. З 1939 по 1944 рр. інтер’єр церкви був прикрашений фресками, а також багато парафіяльних організацій були засновані в перші роки парафії.

Після Другої Світової Війни, парафія зміцнилася ще більшою кількістю іммігрантів з усіх регіонів України. Зростання парафії та переміщення населення в передмістя викликало необхідність придбання десяти акрів землі в м. Пармі, що стало реальністю в 1954 році завдяки зусиллям о. Антонія Берика. У 1959 році під час душпастирювання о. Степана Голутяка, старий ратуш м. Парми було придбано за $11.00 доларів, перенесено та відреставровано для каплиці, яку одночасно зі старою церквою обслуговувало духовенство. З призначенням на парафію о. Степана Ганькевича, як настоятеля в 1960 році, парафія стала активнішою і зросла до більше як 400 родин, що охоплювали три покоління. У 1962 році було вирішено почати будівництво нового церковного комплексу на вулиці Стейт, а в 1964 році, під час святкування 40-річчя з дня заснування парафії, розпочалося будівництво. Будівництво храму, який вміщує в себе більше 500 осіб, було завершено, і перша Божественна Літургія була відслужена 23 жовтня 1966 року, а освячення відбулося 28 травня 1967 року.

Невдовзі було встановлено та освячено гарний тьохярусний бароковий іконостас. До святкування Тисячоліття Християнства в Україні у 1988 році над головними дверима храму було викладено мозаїку площею 800 квадратних футів із зображенням Хрещення Київської Русі-України. У 1993 році на території парафії було встановлено пам’ятник 7-10 мільйонам Жертв Штучно-Створеного Голодомору в Україні 1932-1933 років. Нещодавно парафія завершила внутрішнє оздоблення собору, додавши іконопис на стелі та стінах храму. Куполи церкви неодноразово оновлювалися та перекривалися. У 1997 році парафії надано новий статус з назвою кафедральний собор Центральної Єпархії УПЦ США.

На сьогоднішній день на території парафії святого Володимира є храм, приміщення школи з одинадцятьма класними кімнатами та кімнатами для засідань, бібліотека, конференційний зал із фотовиставкою про Голодомор 1932-1933 років, церковні канцелярії. Великий зал вміщує понад 400 місць і використовується для багатьох заходів. Недалеко від церкви, на цвинтарі Бруклін Гайтс, парафія має секцію для своїх парафіянн. У центрі секції стоїть дванадцятифутовий памятник, який був освячений у 1976 році в пам'ять всіх померлих парафіян.

Парафія сьогодні має жваве духовне та громадське життя, яке включає багато парафіяльних організацій та груп: Українську Православну Лігу (старші та молодші відділи), Братство Св. Володимира, Сестрицтво Св. Ольги, церковні братчики та сестрички, український та англійський хори, вівтарних прислужників, недільну школу, українську школу, школу українських народних танців, школу бандури, парафіяльну бібліотеку та Групу Вареників. Духовні потреби надають Предстоятель собору Його Високопреосвященство Архієпископ Даниїл, та насоятель собору о. Іван Наконечний, замісник настоятеля о. Михайло Гонтарук  та Протодиякон Ігор Махлай.


image

October 26, 1924

First Divine Liturgy celebrated by Fr. Gregory Chomicky - Перша Божественна Літургія була відслужена о. Григорієм Хомицьким...

1926

Property was purchased on West 11th Street in Tremont and construction on the first church began - Майно було придбано на West 11th Street (Західній 11-й вулиці) в Тремонті, і почалося будівництво першої церкви...

image

1933

First church in Tremont was dedicated by Fr. Michael Zaparniuk - Першу церкву в Тремонті освятив о. Михайло Запарнюк...

1954

Property was purchased in Parma through the efforts of Fr. Anthony Beryk - Нерухомість була придбана в м. Пармі стараннями о. Антонія Берика...

image

1964

Construction on the new church began during the 40th Anniversary Celebration of the Parish - Будівництво нової церкви розпочалося під час святкування 40-річчя парафії...

October 23, 1966

The first Divine Liturgy was held in the new church - Перша Божественна Літургія була звершена у новому храмі...

image

May 28, 1967

The new church in Parma was dedicated - Посвячення нової церкви у Пармі...

image

1972

Three-level baroque iconostas installed in the interior of the church - В інтер'єрі храму встановлено трьохярусний бароковий іконостас...

1976

Monument in memory of past parishioners dedicated at Brooklyn Cemetery - Пам'ятник в пам'ять парафіян встановлено на Бруклінському кладовищі ...

image

1985

Opening of the Parish Library and Cultural Room - Відкриття Парафіяльної бібліотеки та кімнати культури...

image

November 13, 1988

A mosaic of the Baptism of Kyivan-Rus Ukraine was dedicated during the celebration of the Millennium of Christianity in Ukraine - Під час святкування Тисячоліття християнства в Україні освячення мозаїки Хрещення України Київської Русі...

image

1993

A monument commemorating the victims of the Holodmor (Artificial Famine) in Ukraine of 1932 - 1933 was dedicated on the parish grounds - На території парафії відкрили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні 1932 - 1933 років...

1997

The church was designated as the Cathedral of the Central Eparchy of the UOC of the USA - Змінено титул церкви на Кафедральний Собор Центральної Єпархії УПЦ США...

2024

St. Vladimir Parish will celebrate its 100th Anniversary - Свято-Володимирська парафія святкуватиме 100 літній ювілей...

Pastors of St. Vladimir UOC

 

Fr. Gregory Chomicky (1924-1930)

Fr. Michail Zaparyniuk (1930-1939)

Fr. Peter Bilon (1939-1944)

Fr. Demetrius Leschishin (1944-1950)

Fr. Antony Beryk (1950-1956)

Fr. Stephen Posakiwsky (1954-1959)*

Fr. Stephen Hallick-Holutiak (1956-1960)

Fr. Walter Melnyk (1959-1961)

Fr. Stephen Hankevich (1960-1997)

Fr. George Halycia (1984-1986)*

Fr. John Nakonachny (1987-present)

Fr. Volodymyr Steliac (1997-2001)*

Fr. John Mironko (2001-2008)*

Fr. Michael Hontaruk (2008-present)*

*denotes Assistant Pastor

Parish Anniversary Booklets

(10 images)


Our Church Iconography

(109 images)


About
Ministries
Resources
News & Events

 

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral
Location: 5913 State Road, Parma, OH 44134

Mailing: 3425 Marioncliff Drive, Parma, OH 44134

 

Email: st.vladimircathedral@gmail.com

Phone: (440) 886-3223 (office)